FRI FRAKT

över 1999 kr

Retur inom 14 dagar

Personligt tryck

Se detaljer

INTEGRITETSPOLICY

Bästa köpare,

Den 25 maj 2018 träder förordningen 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, även känd som GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen), i kraft i alla EU-medlemsstater (EU).

GDPR stärker den gamla lagstiftningen och gör den enhetlig i hela EU. Rumänien har för närvarande lag nr 677/2001 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, vars bestämmelser tillämpas av IELM (FILIP AND FAMILY). I alla kontraktshandlingar ska hänvisningar till lag nr 677/2001 ersättas med hänvisningar till GDPR.

1) Vi respekterar din sekretess och dina val.

2) Vi ser till att säkerhet och trygghet införlivas i allt vi gör.

3) Vi skickar dig marknadsföringskommunikation först efter att du begär att vi gör det. Och du kan ändra dig när som helst.

4) Vi vidarebefordrar eller säljer inte dina uppgifter.

5) Vi arbetar endast med pålitliga partners för att säkerställa att vi håller dina uppgifter säkra och att vi erbjuder de bästa tjänsterna.

6) Vi är transparenta med hur vi använder dina uppgifter.

7) Vi använder endast dina uppgifter för de ändamål som du tidigare har godkänt.

8) Vi respekterar dina rättigheter och gör vårt bästa för att alltid uppfylla dina önskemål så effektivt som möjligt, i enlighet med våra juridiska och operativa ansvar.

Nedan finns mer information om vår sekretesspraxis och vilka typer av personuppgifter vi kan få från dig eller från vår interaktion med dig, hur vi kan använda dem, vem vi kan dela dem med, hur vi skyddar och håller dem säkra samt om dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Naturligtvis gäller inte alla situationer i ditt fall. Denna integritetspolicy ger en översikt över alla tänkbara scenarier där vi kan interagera.

Ju mer du interagerar med oss, desto bättre kan vi lära känna dig och därmed tillhandahålla mer personliga tjänster.

När du ger oss dina personuppgifter eller när vi samlar in dina personuppgifter ska vi använda dem i enlighet med bestämmelserna i lag nr 677/2001 för att skydda enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och enligt förordning (EU) 2016/679 i Europaparlamentets och rådets direktiv från 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataprotection@ielm.se.

 1. Vilka är iELM?
 2. Vad är personuppgifter?
 3. Vad är behandling av personuppgifter?
 4. Vilka är de kategorier av fysiska personer vars uppgifter kan behandlas?
 5. Vilka uppgifter samlar vi in från dig och hur använder vi dem?
 6. Profilering
 7. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
 8. Var lagrar vi dina personuppgifter?
 9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 10. Är dina personuppgifter säkra?
 11. Dina rättigheter och alternativ
 12. Kontakt

 

 

1.     Vilka är iELM?

iELM (Filip and Family SRL) grundades 2013 i Sverige. Vi är ett litet familjeföretag som designar och producerar kläder i begränsad upplaga och vars mål är att klä barn i unika kläder till rätt pris. Vi har för närvarande över 80 000 kunder och över 100 000 följare på Facebook, med avsikt att expandera över hela Europa.

2.     Vad är personuppgifter?

”Personuppgifter” är all information som kan identifiera dig. Sådana uppgifter inkluderar namn, identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress, användarnamn, platsdata, onlineidentifierare, ett eller flera element som är specifika för fysisk, fysiologisk, genetisk, psykologisk, ekonomisk och kulturell eller social identitet, personliga preferenser och surfvanor, genererat innehåll, datorns IP-adress, enhetens MAC-adress samt information från dina cookies, som regleras via den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda alla EU-medborgares konfidentialitet och förhindra dataöverträdelser.

3.     Vad är behandling av personuppgifter?

Varje åtgärd eller åtgärder som utförs med personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, med eller utan användning av automatiserade medel, såsom: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning, modifiering, extrahering, rådgivning, avslöjande genom överföring (inklusive till tredje part), spridning eller tillgänglighet på något annat sätt, sammankoppling/anpassning eller kombinering, blockering/begränsning, radering eller förstöring.

4.     Vilka är de kategorier av fysiska personer vars uppgifter kan behandlas?

Personuppgifter som behandlas av IELM (FILIP AND FAMILY) består av följande kategorier av fysiska personer: kunder (även efter uppsägning av kontrakt), kundens juridiska eller formella representanter, personer med fullmaktsbehörighet för kontot, ytterligare kortanvändare, medgäldenärer, överlåtare, förmånstagare samt deras familjemedlemmar.

5.     Vilka uppgifter samlar vi in från dig och hur använder vi dem?

Hur samlar vi in eller tar emot uppgifter?

Vi samlar in uppgifter från dig via webbplatser, formulär och beställningar. Du tillhandahåller uppgifter direkt till oss när du kontaktar oss, när du handlar från våra webbplatser och vi tar emot uppgifter indirekt från cookies för att förstå hur du använder webbplatsen och för att förse dig med relevanta uppgifter.

Varför samlar vi in uppgifter?

- För att uppfylla avtalsvillkor (till exempel för att behandla beställningar och leverera de produkter du beställer på våra webbplatser)

- För att svara på dina förfrågningar (till exempel för att svara på en fråga du skickat via kontaktformuläret)

- För att skicka regelbundna uppdateringar till dig (om du uttryckligen begär det)

- För att följa lagliga krav (till exempel för fakturering).

Beroende på i vilket syfte dina uppgifter används, kan den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter vara:

Ditt samtycke

 • Vårt legitima intresse, som kan vara:
  • att förbättra våra produkter och tjänster: mer specifikt våra affärsintressen för att hjälpa oss att bättre förstå dina behov och förväntningar och därmed förbättra våra tjänster, webbplatser och produkter till gagn för våra konsumenter;
  • bedrägeribekämpning: för att säkerställa att betalningen är slutförd och att inga bedrägerier begås;
  • att säkra våra instrument: för att upprätthålla säkerheten för de webbplatser du använder och se till att de fungerar korrekt och ständigt förbättras;
 • att uppfylla kontrakt: närmare bestämt tillhandahålla de tjänster du begär av oss;
 • av rättsliga skäl, när databehandling krävs enligt lag; och

för allmän presentation av information om interaktioner med oss och deras konsekvenser för dina uppgifter.

Interaktion

Vilka personuppgifter kan vi få direkt från dig och vilka är resultat av din interaktion med oss?

 

Hur och varför skulle vi använda dina uppgifter?

 

Vilken är den rättsliga grunden för att vi ska kunna samla in dina uppgifter?

 

Nyhetsbrev och prenumeration på kommersiell information

Din e-postadress.

 

För att skicka marknadsföringskommunikation (när det behövs) som kan anpassas till din ”profil” baserat på de personuppgifter vi har om dig och dina preferenser. Dessa är baserade på samtycke.

För att genomföra analyser eller samla in statistik. Detta är baserat på legitimt intresse.

För att upprätthålla en uppdaterad blockeringslista om du har bett att inte kontaktas. Detta är baserat på den rättsliga grunden.

 

 

- Samtycke: För att skicka direktmarknadsföring till dig.

- Legitimt intresse: För att anpassa vår marknadsföringskommunikation, förstå kommunikationens effektivitet och se till att du drar nytta av den mest relevanta upplevelsen; för att hjälpa oss att bättre förstå dina behov och förväntningar och på så vis förbättra våra tjänster och produkter.

- Rättslig grund: För att upprätthålla dina uppgifter på en blockeringslista om du har bett oss att inte skicka mer direktmarknadsföring.

 

Navigering på nätet

Information som samlas in via cookies* eller liknande teknik som en del av din navigering på iELMs webbplatser.

* Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) när du använder internet, bl.a. iELM-webbplatser.

 

Beroende på hur mycket du interagerar med oss, kan dessa uppgifter inkludera: e-postadress, för- och efternamn.

 

Vi använder cookies, där det är lämpligt, tillsammans med andra personuppgifter som du redan har delat med oss (t.ex. tidigare inköp eller om du redan är registrerad för våra nyhetsbrev) för följande ändamål:

för att se till att webbplatserna fungerar korrekt;

- för korrekt visning av innehåll; för att skapa och behålla autentiseringsuppgifter;

- för att anpassa gränssnitt som språk;

- för att hantera parametrar relaterade till din enhet, inklusive skärmupplösning etc.

För att säkerställa att webbplatserna är säkra och att de skyddar dig mot bedrägerier eller felaktig användning av våra webbplatser eller tjänster.

För att samla in statistik: För att undvika dubbel registrering av besökare, för att ta reda på hur användare reagerar på våra reklamkampanjer, för att förbättra våra erbjudanden, för att ta reda på hur du upptäckte våra webbplatser. Dessa är baserade på legitimt intresse.

För att tillhandahålla beteenderiktad onlineannonsering: För att visa dig onlineannonser för produkter som kan vara av intresse för dig baserat på ditt tidigare beteende; för att visa annonser och innehåll på sociala plattformar.

För att anpassa våra tjänster för dig: skicka rekommendationer, marknadsföringsmaterial eller innehåll baserat på din profil och dina intressen; för att visa våra webbplatser på ett sätt som är anpassat till dig, till exempel på ditt språk, för att använda anpassade cookies för användargränssnitt (dvs. parametrar som är relaterade till din enhet, till exempel skärmupplösning, typsnittspreferens etc.); för att tillåta distribution av vårt innehåll på sociala medier (delningsknappar som är avsedda att visa webbplatsen). Dessa är baserade på samtycke.

 

 

- Samtycke: för alla andra cookies.

- Legitimt intresse: för att säkerställa att vi tillhandahåller webbplatser, reklam och kommunikation som är lämpliga för dig och som ständigt förbättras för cookies som är (i) nödvändiga för driften av webbplatser, och (ii) för att hålla dem helt säkra.

- Rättslig grund: för att ha dina uppgifter på en blockeringslista om du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring.

 

Förfrågningar

Information som samlas in när du ställer frågor (t.ex. via kontaktformuläret) om våra produkter och deras egenskaper.

 

Beroende på hur mycket du interagerar med oss, kan dessa uppgifter inkludera: för- och efternamn, e-postadress och annan information du har delat med oss (som kan inkludera personuppgifter).

 

För att kunna svara på dina frågor och för att vid behov ansluta dig till relevanta tjänster. Denna användning baseras på samtycke.

För statistiska ändamål. Denna användning baseras på legitimt intresse.

 

- Samtycke: för att besvara dina frågor.

- Legitimt intresse: för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunders behov och förväntningar och därmed förbättra våra tjänster och produkter.

 

 

A. Interaktion: Nyhetsbrev och prenumeration på kommersiell information

Vilka personuppgifter kan vi få direkt från dig och vilka är resultat av din interaktion med oss?

Din e-postadress.

Hur och varför skulle vi använda dina uppgifter?

För att skicka marknadsföringskommunikation (när det behövs) som kan anpassas till din ”profil” baserat på de personuppgifter vi har om dig och dina preferenser. Dessa är baserade på samtycke.

För att genomföra analyser eller samla in statistik. Detta är baserat på legitimt intresse.

För att upprätthålla en uppdaterad blockeringslista om du har bett att inte kontaktas. Detta är baserat på den rättsliga grunden.

Vilken är den rättsliga grunden för att vi ska kunna samla in dina uppgifter?

- Samtycke: För att skicka direktmarknadsföring till dig.

- Legitimt intresse: För att anpassa vår marknadsföringskommunikation, förstå kommunikationens effektivitet och se till att du drar nytta av den mest relevanta upplevelsen; för att hjälpa oss att bättre förstå dina behov och förväntningar och på så vis förbättra våra tjänster och produkter.

- Rättslig grund: För att upprätthålla dina uppgifter på en blockeringslista om du har bett oss att inte skicka mer direktmarknadsföring.

B. Interaktion: Navigering på nätet

Information som samlas in via cookies* eller liknande teknik som en del av din navigering på iELMs webbplatser.

* Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) när du använder internet, bl.a. iELM-webbplatser.

Vilka personuppgifter kan vi få direkt från dig och vilka får vi som resultat av vår interaktion med dig?

Beroende på hur mycket du interagerar med oss, kan dessa uppgifter inkludera: e-postadress, för- och efternamn.

Hur och varför skulle vi använda dina uppgifter?

Vi använder cookies, där det är lämpligt, tillsammans med andra personuppgifter som du redan har delat med oss (t.ex. tidigare inköp eller om du redan är registrerad för våra nyhetsbrev) för följande ändamål:

för att se till att webbplatserna fungerar korrekt;

- för korrekt visning av innehåll; för att skapa och behålla autentiseringsuppgifter;

- för att anpassa gränssnitt som språk;

- för att hantera parametrar relaterade till din enhet, inklusive skärmupplösning etc.

För att säkerställa att webbplatserna är säkra och att de skyddar dig mot bedrägerier eller felaktig användning av våra webbplatser eller tjänster.

För att samla in statistik: För att undvika dubbel registrering av besökare, för att ta reda på hur användare reagerar på våra reklamkampanjer, för att förbättra våra erbjudanden, för att ta reda på hur du upptäckte våra webbplatser. Dessa är baserade på legitimt intresse.

För att tillhandahålla beteenderiktad onlineannonsering: För att visa dig onlineannonser för produkter som kan vara av intresse för dig baserat på ditt tidigare beteende; för att visa annonser och innehåll på sociala plattformar.

För att anpassa våra tjänster för dig: skicka rekommendationer, marknadsföringsmaterial eller innehåll baserat på din profil och dina intressen; för att visa våra webbplatser på ett sätt som är anpassat till dig, till exempel på ditt språk, för att använda anpassade cookies för användargränssnitt (dvs. parametrar som är relaterade till din enhet, till exempel skärmupplösning, typsnittspreferens etc.); för att tillåta distribution av vårt innehåll på sociala medier (delningsknappar som är avsedda att visa webbplatsen). Dessa är baserade på samtycke.

Vilken är den rättsliga grunden för att vi ska kunna samla in dina uppgifter?

- Samtycke: för alla andra cookies.

- Legitimt intresse: för att säkerställa att vi tillhandahåller webbplatser, reklam och kommunikation som är lämpliga för dig och som ständigt förbättras för cookies som är (i) nödvändiga för driften av webbplatser, och (ii) för att hålla dem helt säkra.

- Rättslig grund: för att ha dina uppgifter på en blockeringslista om du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring.

C. Interaktion: Förfrågningar

Information som samlas in när du ställer frågor (t.ex. via kontaktformuläret) om våra produkter och deras egenskaper.

Vilka personuppgifter kan vi få direkt från dig och vilka får vi som resultat av din interaktion med oss?

Beroende på hur mycket du interagerar med oss, kan dessa uppgifter inkludera: för- och efternamn, e-postadress och annan information du har delat med oss (som kan inkludera personuppgifter).

Hur och varför skulle vi använda dina uppgifter?

För att kunna svara på dina frågor och för att vid behov ansluta dig till relevanta tjänster. Denna användning baseras på samtycke.

För statistiska ändamål. Denna användning baseras på legitimt intresse.

Vilken är den rättsliga grunden för att vi ska kunna samla in dina uppgifter?

- Samtycke: för att besvara dina frågor.

- Legitimt intresse: för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunders behov och förväntningar och därmed förbättra våra tjänster och produkter.

6.     Profilering

När vi skickar eller visar personlig kommunikation eller personligt innehåll kan vi använda vissa tekniker som kallas ”profilering” (alla former av automatisk personlig databehandling som resulterar i användningen av dessa uppgifter för att utvärdera vissa aspekter när det gäller en fysisk person, särskilt för att analysera eller undersöka aspekter avseende individens preferenser, intressen, ekonomiska status, plats för beteende, hälsa, ekonomiska status eller personliga resor). Det innebär att vi kan samla in personuppgifter om dig i vissa situationer (skicka nyhetsbrev, använda retargeting med annonsvisare som har haft åtkomst till iELM-webbplatser, gruppera besökare på iELM-webbplatser efter webbintresse och använda denna information för marknadsföring) som nämns i tabellen ovan. Vi centraliserar dessa uppgifter och analyserar dem för att utvärdera och förutse dina personliga preferenser och/eller dina personliga intressen.

Baserat på vår analys skickar vi eller visar kommunikation och/eller innehåll anpassat till dina intressen/behov.

Du har under vissa omständigheter rätt att vägra behandling för ”profilering”. Se avsnittet ”Dina rättigheter och alternativ” nedan.

7.     Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan behandlas på våra vägnar av våra betrodda leverantörer.

Vi förlitar oss på betrodda tredje parter vad gäller vissa åtgärder och de genomför dem för vår räkning. Vi ger dem den information de behöver för att tillhandahålla tjänsten och vi ber dem att inte använder dina personuppgifter i något annat syfte. Vi vidtar alltid alla nödvändiga ansträngningar för att säkerställa att alla tredje parter vi arbetar med ska hålla alla personuppgifter säkra. Till exempel kan vi överlåta tjänster som innebär behandling av personuppgifter:

 • till tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla digitala tjänster, såsom hantering av iELM-webbsidor på sociala medier, identitetshantering, utvärderingar och recensioner, webb- och sökmotoranalyser;
 • för digital och social reklam och marknadsföring för att hjälpa oss med reklam, marknadsföring och marknadsföringskampanjer, för att analysera effektiviteten och hantera dina kontaktuppgifter och frågor; till tredje parter som anförtrotts att leverera en produkt till dig, t.ex. post-/leveranstjänster;
 • till tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla IT-tjänster, såsom plattformsleverantörer, hosting, underhåll och supporttjänster för våra databaser, samt vår programvara och våra applikationer som kan innehålla uppgifter om dig (sådana tjänster kan ibland innebära tillgång till uppgifter för att utföra de nödvändiga uppgifterna);
 • till brottsbekämpande organ, myndigheter, tillsynsmyndigheter, domstolar eller andra offentliga myndigheter, där vi har en laglig skyldighet eller är lagligt behöriga;
 • till en tredje part eller en organisation, när utlämnande av sådan information är nödvändigt för efterlevnaden av gällande lagar eller andra lagar och förordningar;

8.     Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter lagras i ett land som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

Uppgifterna kan överföras till leverantörer som arbetar för oss, såsom beskrivs ovan. Några av dessa är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nämligen i Förenta staterna (enligt Europeiska unionens och Förenta staternas sekretesskydd). Överföringen av dessa uppgifter kan enbart utföras på ett säkert sätt och i enlighet med gällande bestämmelser.

Om vi överför dina uppgifter till länder som inte tillhandahåller tillräcklig skyddsnivå för de uppgifter som skickas, förbinder vi oss att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tredje parter till vilka dina personuppgifter överförs, respekterar villkoren i denna policy. Dessa åtgärder kan innefatta direkt kontroll av standarder som tillämpas av dessa tredje parter som en del av dataskydd och säkerhet och/eller genomförandet av motsvarande avtal (t.ex. standardavtalsklausulerna som antagits av Europeiska kommissionen). Vid sådan överföring ska du meddelas om överföringen och överföringens mottagare (tredje part).

Kontakta oss via e-post på dataprotection@ielm.se för ytterligare information.

9.     Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå de ändamål för vilka vi lagrar uppgifterna, för att tillfredsställa dina behov eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

För att veta hur länge vi får lagra dina uppgifter använder vi följande kriterier:

 • när du köper produkter och tjänster lagrar vi dina personuppgifter under hela avtalets varaktighet;
 • om du deltar i ett kampanjerbjudande lagrar vi dina personuppgifter under hela kampanjens varaktighet;
 • om du kontaktar oss med en fråga lagrar vi dina personuppgifter under den tid som krävs för att behandla dina frågor, men inte längre än tre år från den sista korrespondensen;
 • om du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring, lagrar vi dina personuppgifter tills du avbryter eller ber oss att radera dem;
 • Om cookies lagras på datorn lagrar vi dem så länge det är nödvändigt för att de ska uppnå sitt syfte (t.ex. så länge en varukorgssessioner varar eller för sessions-id-cookies) och under en tid som definieras av lokala föreskrifter och riktlinjer. För detta ändamål informeras du om att uppgifter som behandlas via cookies används för att tillhandahålla beteenderiktad annonsering, för att skräddarsy våra tjänster till dig och tillåta dig att distribuera vårt innehåll på sociala medier (delningsknappar som är avsedda att visa webbplatsen) inte ska lagras längre än ett år från insamlingen enligt ditt samtycke.

Vi kan lagra vissa personuppgifter för att följa lagar och förpliktelser samt för att hantera våra rättigheter (t.ex. för att backa upp våra tvister i domstol) eller för statistiska eller historiska ändamål.

När vi inte längre behöver använda dina personuppgifter elimineras dem från våra system och våra register anonymiseras, så att du inte längre kan identifieras från dem.

10.     Är dina personuppgifter säkra?

 

Vi förbinder oss att hålla dina personuppgifter säkra och vidtar alla nödvändiga och rimliga åtgärder för att respektera lagstiftningen. Vi åtar oss också att se till så att de tredje parter som är inblandade i den här verksamheten, som hanterar dina personuppgifter, respekterar gällande lagstiftning.

Vi respekterar juridiska krav för att skydda personuppgifter, och när vi har mottagit personuppgifterna följer vi strikta förfaranden och säkerhetsåtgärder för att stoppa obehörig åtkomst.

Webbplatser kan emellanåt innehålla länkar till och från webbplatser i vårt partnernätverk. Om du följer någon av dessa länkar till någon av dessa webbplatser måste du komma ihåg att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte är ansvariga för dem. Läs dessa policyer innan du skickar dina personuppgifter till dessa webbplatser.

 

11.     Dina rättigheter och alternativ

IELM respekterar din rätt till sekretess: det är viktigt att du kontrollerar dina personuppgifter. Du har följande rättigheter:

Rätten att bli informerad: Du har rätt att få tydlig, öppen, lättförståelig och lättillgänglig information om hur vi använder dina uppgifter och om dina rättigheter. Detta är syftet med informationen i denna policy.

Rätten till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har. IELM ska på begäran tillhandahålla en kopia av alla personuppgifter som behandlas. Betalning för ytterligare kopior kan debiteras beroende på de faktiska kostnaderna för iELM.

Kontakta oss via informationen nedan för att göra detta.

Rätten till rättelse: Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas om de är ofullständiga eller gamla och/eller att komplettera uppgifter som är ofullständiga.

Kontakta oss via informationen nedan för att göra detta.

Rätten att radera och rätten att bli bortglömd: I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter borttagna eller förstörda. Detta är inte en absolut rättighet, för ibland kan vi vara skyldiga att lagra dina uppgifter av juridiska eller rättsliga skäl.

Kontakta oss via uppgifterna nedan om du vill radera dina personuppgifter.

Rätten att stoppa direktmarknadsföring, inklusive profilering: Du kan när som helst avbeställa eller avbryta vår direktmarknadsföring.

Du gör det enklast genom att klicka på knappen ”avbeställ” som finns i alla mejl eller i all kommunikation som vi skickar dig. Du kan även kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill stoppa profileringsaktiviteter kan du kontakta oss via uppgifterna nedan.

Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter baserat på samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter när sådan behandling baseras på samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagenligheten av behandlingen av de uppgifter som erhållits innan samtycket återkallades. Se tabellen i avsnittet ”Vilka uppgifter samlar vi in från dig och hur använder vi dem”, särskilt kolumnen ”Enligt vilken rättslig grund kan vi behandla dina uppgifter?” för att identifiera fall där behandlingen är baserad på samtycke.

Kontakta oss via uppgifterna nedan om du vill återkalla ditt samtycke.

Rätten att motsätta dig behandling baserat på legitima intressen: Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina uppgifter när sådan behandling baseras på legitima intressen. Se tabellerna infogade i avsnittet ”Vilka uppgifter samlar vi in från dig och hur använder vi dem”, särskilt kolumnen ”Enligt vilken rättslig grund kan vi kan behandla dina uppgifter?” för att identifiera situationer där behandlingen är baserad på legitima intressen.

Kontakta oss via informationen nedan för att göra detta.

Rätten att klaga till behörig myndighet: Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land för att bestrida den dataskyddspraxis som tillhandahålls av iELM.

Rätten till dataöverförbarhet: Du har rätt att flytta, kopiera eller överföra uppgifter av intresse för dig från vår databas till en annan. Detta gäller endast uppgifter som lämnats av dig, när behandlingen baseras på ditt samtycke eller på ett kontrakt och genomförs via automatiserade metoder. Du kan läsa tabellen i avsnittet ”Vilka uppgifter samlar vi in från dig och hur använder vi dem?”, speciellt kolumnen ”Vilken är den rättsliga grunden för att vi ska kunna behandla dina uppgifter?” för att veta om vår behandling är baserad på kontrakt eller samtycke.

Rätten att begränsa behandlingen: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Det innebär att behandlingen av dina uppgifter är begränsad. Vi kan behålla uppgifterna men inte använda eller behandla dem. Denna rätt gäller under särskilda omständigheter som anges i Allmänna dataskyddsförordningen, nämligen i fall då uppgifternas exakthet ifrågasätts under den tidsperiod som är nödvändig för att fastställa felet eller om behandlingen är olaglig och radering av uppgifter inte önskas, utan bara begränsning.

Kontakta oss via uppgifterna nedan om du vill begära restriktioner.

Rätten att avaktivera cookies: Förutom rätten att återkalla ditt samtycke till cookies för vilka samtycke var nödvändigt (enligt tabellen ovan) har du rätt att avaktivera cookies. Webbläsarinställningarna är vanligtvis programmerade för att acceptera cookies, men du kan justera dem genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Många cookies används för att öka webbplatsens användningsgrad eller funktionalitet. Därför kan avaktivering av cookies hindra dig från att använda vissa delar av våra webbplatser, som beskrivs i relevant cookietabell.

Om du vill begränsa eller blockera alla cookies som används av våra webbplatser (även om det kan hindra dig från att använda vissa delar av webbplatsen) eller andra webbplatser kan du göra det via dina webbläsarinställningar. Din webbläsares hjälpfunktion berättar hur du gör detta. Klicka på följande länk för mer information:

http://www.aboutcookies.org/;

Fullständiga uppgifter om vilka cookies vi lagrar, exakt vad vi använder dem för och hur du kan inaktivera dem finns i vårcookiepolicy.

För att kunna hjälpa dig kan vi be dig om bevis på identitet.

12.     Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar och använder dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan kan du kontakta oss pådataprotection@ielm.se.

FORMULÄR FÖR SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER